Deze toolbox bestaat uit praktijkgerichte onderzoeksrapporten, concrete richtlijnen en stappenplannen. De inhoud is gebaseerd op  uitgebreid onderzoekswerk én op de informatie en de onderlinge uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden tussen de deelnemende organisaties binnen het leertraject van Fair ICT Flanders.
We willen hiermee aankopers van ICT hardware zoveel mogelijk concrete handvatten bieden om werk te maken van faire ICT en circulair gebruik van de aangekochte materialen.

Paper: Standaarden, certificaten, en monitoringsystemen in de ICT-sector: op weg naar een duurzame aankooppraktijk?
Standaarden, certificaten en monitoringssystemen worden in verschillende sectoren, omwille van hun gebruiktsvriendelijkheid, veel gebruikt. Ze zijn vrij eenvoudig te verwerken in aankoopdossiers. Toch lijken labels minder gevraagd te worden bij de aankoop van ICT hardware. Is er dan geen aanbod van certificaten voor ICT? Hoe betrouwbaar zijn deze initiatieven? Waar zitten de belangrijkste verschillen? En hoe bruikbaar zijn ze voor de aankooppraktijk?

Deze gebruiksvriendelijke paper, rond standaarden, certificaten en monitoringssystemen voor een duurzamere ICT-sector, is geschreven voor inkopers en andere professionals die aan de slag willen gaan met duurzame ICT binnen hun organisatie. Het biedt handvatten op weg naar een duurzame aankooppraktijk van ICT, gaat dieper in op de voor-en nadelen van certificaten en standaarden toepasbaar voor ICT product en bespreekt mogelijke alternatieven voor certificaten.

Document: How to purchase fair ICT hardware – Criteria set for socially responsible public procurement

ICLEI-Local Governments for Sustainability Europe en Electronics Watch publiceerden dit document binnen het Make ICT Fair project. CATAPA, de leidende organisatie achter Fair ICT Flanders, is ook deel van Make ICT Fair en gaf input voor deze publicatie.

Het document is bedoeld om ervaren inkopers te ondersteunen om via overheidsaankopen van ICT- hardware de arbeidsomstandigheden in de hele toeleveringsketen van de elektronica positief te beïnvloeden. De vastgestelde criteria omvatten richtlijnen over het onderwerp, de selectie- en gunningscriteria, de technische specificaties en de contractclausules. De vastgestelde criteria zijn ambitieus, aangezien ze verder gaan dan het niveau van de smelterijen en ook betrekking hebben op problemen binnen de mijnbouwsector.

De publicatie is in het Engels geschreven.

Brochure: ‘For a positive Change in the ICT Sector’. Goede voorbeelden uit België en de EU, geven inspiratie om werk te maken van faire en/of circulaire ICT. Daarnaast worden 4 succesfactoren gedeeld. Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met het Europese project Make ICT Fair.

Brochure: Openbare Aanbestedingen als tool voor duurzame verandering. Openbare aanbestedingen hebben het potentieel om verandering teweeg te brengen en zo levens in de ICT-toeleveringsketen te verbeteren. Hoe kan uw organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen? Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met het Europese project Make ICT Fair.

Voorbeeldclausule: ‘Mensenrechten bij ICT hardware contracten’
Deze clausule werd ontwikkeld door onderzoekers van HIVA-KU Leuven in het kader van een driejarig project omtrent mensenrechten in universitaire toeleveringsketens. Het geeft een voorbeeld van een mogelijke clausule die kan toegevoegd worden bij ICT hardware bestekken.

Voorbeeldvragenlijst: vragenlijst voor leveranciers over hun mensenrechtenbeleid 

Deze vragenlijst is een voorbeeldvragenlijst die uitgewerkt werd door onderzoekers van de HIVA KULeuven. Ze werd gebruikt als korte marktbevraging bij leveranciers van multifunctionals. Het doel van dit korte onderzoek is om een algemeen beeld te krijgen van de manier waarop grote multifunctionele leveranciers momenteel bezig zijn met de uitdagingen op het gebied van de mensenrechten. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om een open dialoog over de mensenrechten op te starten zodra de opdracht is toegekend, maar kan ook richtinggevend zijn bij het opstellen van een bestek. Het kan een aanzet zijn tot een breder Human Rights Due Diligence (HRDD) proces in de ICT bevoorradingsketens.

  • Share :