Fair ICT Flanders gaat op zoek naar mogelijkheden om tot een fair en circulair aankoopbeleid te komen.
Ondanks de complexiteit van de toeleveringsketens van ICT-hardware, beoogt het project om aankopers en IT’ers een zicht te geven op de systemen, labels, criteria en beleidsmaatregelen die helpend zijn om mensenrechtenschendingen uit de ICT-toeleveringsketens van uw organisatie te bannen en/of de ecologische impact van uw aankoop te verminderen.

We geloven in de kracht van een lerend netwerk, in de kracht van het delen van succeservaringen en belemmeringen. We gaan daarvoor actief op zoek naar goede voorbeelden en pioniers, die tonen dat het anders kan. Hebt u zelf een initiatief dat werk maakt van faire en circulaire ICT? Neem dan zeker contact op.

  • Share :