Binnen het project Fair ICT Flanders wordt er een leertraject aangeboden aan de deelnemende organisaties. Het gezamenlijk leerproces en de uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende deelnemende organisaties zullen inspirerend werken. Het leertraject loopt van juni 2019 tot juni 2020. Het leertraject rond faire en circulaire ICT bestaat uit 4 workshops, 1 congres en 3 webinars over faire en circulaire ICT-aankoop– en gebruiksbeleid.  Meer info hierover vindt u onder activiteiten.

De workshops zijn praktijkgericht en proberen handvaten mee te geven aan aankopers en IT’ers om werk te maken van faire ICT en circulaire opties voor ICT.  Op die manier inspireren we organisaties om zelf concrete stappen te gaan zetten.

De deelnemende organisaties krijgen toegang tot een toolbox die concrete handvaten aanreikt om duurzaamheidscriteria te integreren in de aankoopprocedures. We staan ook stil bij de mogelijkheden qua hergebruik en levensduurverlenging van ICT-materiaal. Op het einde van het eerste projectjaar kan men beslissen of men als pilootorganisatie verder werkt. Bij interesse kan er steeds op een later tijdstip in het leertraject ingestapt worden.

  • Share :