Op Europees niveau is er al heel wat in beweging rond faire en circulaire aankoop van ICT-hardware. Voornamelijk publieke besturen zijn hiermee al aan de slag gegaan. Enkele piloten rond sociaal verantwoord aankopen van ICT-hardware zijn uitgewerkt in het project ‘Make ICT Fair’. Hun 5 pilootorganisaties vindt uw hier.  Verschillende projecten werkten reeds gevalstudie uit en documenteerden de geleerde lessen. Ze zijn alvast een rijke inspiratiebron inspiratie voor de eerste stappen die nu in Vlaanderen gezet worden.

  • Share :