Fair ICT Flanders gaat actief op zoek naar goede voorbeelden. Doorheen het project gaan we deze verspreiden en publiceren op deze website als inspiratie voor aankopers en ICT’ers van private bedrijven of publieke instellingen zoals hogescholen, universiteiten of steden en gemeenten. Voorbeelden die tonen dat een verantwoord aankoopbeleid van ICT mogelijk is en een belangrijke hefboom kan zijn voor een betere wereld!

Gezien de complexiteit van de ICT-keten, is niemand expert in alle aspecten. Vandaar geloven we sterk in het verspreiden van goede voorbeelden en in het werken met een actief leernetwerk. Daarin kunnen nieuw ideeën en struikelblokken besproken worden. In Europa zijn er een aantal pioniers die ons kunnen motiveren om werk te maken van faire en circulaire ICT en tevens tonen dat het mogelijk is om verandering te creëren. Goede voorbeelden kunnen zich zowel situeren op vlak van sociale standaarden als op meer circulaire doelstellingen. Zoals het implementeren van sociale criteria binnen aankoopbestekken.  Maar het kan ook gaan om een uitgewerkt beleid om de levensduur van ICT in de organisatie te gaan verlengen d.m.v. samenwerking met organisaties die toestellen refurbishen en een tweede leven geven.

Heeft uw organisatie een goed voorbeeld dat u graag wil delen? Neem dan zeker contact op.

Pilootorganisatie

Organisaties die concrete stappen willen zetten om hun ICT aankoopbeleid meer fair en circulair te maken kunnen ook ondersteuning krijgen binnen dit project. Wij noemen dit de pilootorganisaties. Wil uw organisatie een pilootorganisatie worden en zich engageren om actief aan de slag te gaan? Neem dan zeker contact op.

  • Share :