• Is dit een project voor individuele consumenten of organisaties?
    Dit is een project voor grote ICT aankopers. We richten ons daarbij specifiek op 3 doelgroepen: private bedrijven, lokale overheden (steden, gemeenten, provincies) en hogeronderwijsintellingen (universiteiten & hogescholen). 
  • Is dit project betalend en welk engagement wordt er verwacht? 
    Neen, dit project is volledig kosteloos, dankzij projectfinanciering vanuit de Vlaamse Overheid. In het eerste jaar (juni 2019-juni 2020), wordt er een leertraject aangeboden. Dit is informatief en inspirerend. Door hieraan deel te nemen verbindt jouw organisatie zich niet direct aan concrete engagementen. Als uw organisatie na dit jaar actief concrete stappen wil zitten rond fair en circulair ICT, en als pilootorganisatie wil ondersteun worden wordt er een concreet engagement verwacht. De hulp die het project aanbiedt is ondersteunend, de organisatie zelf trekt het interne proces.  
  • Share :