FIA 2020

De Fair ICT Awards werden georganiseerd om goede praktijkvoorbeelden in Vlaanderen in de kijker te zetten. Vlaamse bedrijven, non-profits, (onderwijs)instellingen en lokale besturen die inzetten op het duurzaam aankopen of beheren van ICT-apparatuur maken kans op de Award.  Het reglement kan men hier nalezen.
De koploper in het verduurzamen van de  aankoop en het gebruik van ICT-materiaal in Vlaanderen is bekend! Ontdek het in dit filmpje.

Meer weten? Beluister dan nu het uitgebreide video-interview met de winnaars! Kom in detail te weten wat KU Leuven deed om werk te maken van een fair en duurzaam ICT-aankoop -en gebruiksbeleid. Ze staan stil bij de concrete genomen stappen, geleerde lessen en tips. Als laatste focussen ze in het interview op de ambities naar de toekomst toe. Laat u inspireren.

Nominaties

Faire, circulaire en duurzame ICT aankoop en gebruik in Vlaanderen

Universiteit Gent

Reeds in juni 2019 startte de Universiteit UGent een werkgroep rond Faire ICT waarin academici, medewerkers en studenten in vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep startte binnen het kader van het bredere Transitie UGent-proces. Dit participatieve proces resulteerde de voorbije periode in de eerste betekenisvolle stappen richting een meer fair aankoop- en gebruiksbeleid van ICT hardware. Ondertussen is beslist om de werking rond faire en circulaire ICT deel te laten uitmaken van het overkoepelende Klimaatplan van de UGent. 

De Universiteit zet het thema hoger op de agenda door in te zetten op 4 grote sporen:

1. Duurzame aankoop en instroom van ICT; De UGent eiste in 2020 bij het in de markt zetten van een nieuw raamcontract voor laptops en PC’s het TCO Certified-label (of equivalent). De UGent heeft zich toegewijd om in de toekomst enkel elektronica aan te kopen met Type 1-Ecolabels, zoals het TCO Certified-label. Dit met de intentie om de ICT-toeleveringsketens te verduurzamen en hogere duurzaamheidscriteria te eisen voor de aangekochte producten. In aanvulling hierop is met de leverancier afgesproken om een dialoogproces op te starten over duurzaamheid en mensenrechten binnen de toeleveringsketen.

2. Verlenging van de levensduur van ICT: Dit gebeurt via 2 sporen. Enerzijds gebeurt het verlengen van de levensduur reeds via donaties aan partners in het Globale Zuiden (VLIR-UOS) en een samenwerking met de NGO Close The Gap. Anderzijds wil men nu ook via intern herstel en upgrade binnen de UGent werk maken van levensduurverlenging. Dit zal meer vorm krijgen in 2021.  

3. Urban mining en verbeterd afvalbeheer in functie van recyclage: In de komende jaren wil de universiteit een meer effectief en gecentraliseerd recyclage en ‘urban mining’-beleid, die verder gaat dan de huidige samenwerking met RECUPEL . Men wil als eerste stap volop inzetten op de collectie van de ‘end of life’ -toestellen binnen de UGent.

4. Communicatie en versterking van intern draagvlak voor verduurzaming van ICT: Om een breder draagvlak te creëren zal de UGent een pilootorganisatie van Fair ICT Flanders worden en zullen er verschillende sensibiliserende activiteiten georganiseerd worden rond urban mining en het correct inzamelen van hardware.

KU Leuven

Duurzame IT vormt een pijler binnen de bredere strategische aanpak van duurzaamheid aan de KU Leuven. ICTS, de centrale informaticadienst van KU Leuven, heeft een omvattend multidimensioneel beleid uitgebouwd rond duurzame IT.  Dit beleid omvat het verlengen van de levenscyclus van IT-hardware en het zorgen voor een tweede/derde/vierde leven voor IT-hardware binnen en buiten de universiteit. Men zet tevens in op het verminderen van print- en kopieervolumes, groene datacenters…

Ook rond duurzame IT-aankopen zit men niet stil. Zowel op vlak van groene IT als op vlak van mensenrechten in de toeleveringsketens van IT zet men stappen.

Er is kennisopbouw over en inzet van relevante standaarden, labels en certificaten in aankoopdossiers. Daarvoor engageert het zich onder meer als pilootorganisatie bij Fair ICT Flanders en neemt het deel aan het onderzoeksproject van het onderzoeksinstituut HIVA.

KU Leuven heeft, in samenwerking met HIVA, een mensenrechtenclausule opgesteld en toegevoegd aan een bestek voor multifunctionals om een formele basis te creëren voor een dialoog rond mensenrechten. Door in te schrijven op het bestek gaat de leverancier akkoord om tijdens de uitvoeringsfase van het contract een dialoog aan te gaan over de mensenrechten in hun productieketen. Voorgaand aan het bestek, werd er ook een bevraging rond mensenrechten naar potentiële leveranciers verstuurd.

Daarnaast bouwen ze, een structurele dialoog uit met hun IT-leverancier HP, omtrent mensenrechten in de toeleveringsketen. Zo dwingt de universiteit de producenten tot een transparantere aanpak van het productieproces en kan ze op iedere schakel van de keten een rol spelen. KU Leuven piloteert momenteel met deze aanpak. 

De universiteit heeft nog ambitieuze plannen. Men wil verder gaan in het uitbouwen van de genomen initiatieven. De opgebouwde kennis verder uitdragen binnen en buiten de KU Leuven blijft een doel. Als universiteit wil KU Leuven tenslotte ook de link blijven leggen tussen duurzame bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek. Het ultieme doel: effectief impact hebben op het terrein in de verschillende fases van het ICT productieproces.

Meer info: Duurzame IT aan KU Leuven en Human Rights in University Supply Chains

Geïnspireerd?

Bent u als privaat bedrijf of publieke aankoper geïnspireerd geraakt door deze genomineerden? Neem dan zeker contact op en consulteer onze toolbox, waarin je praktische handvaten en rapporten vindt die je verder kunnen helpen de weg naar een meer fair en circulair ICT aankoop -en gebruiksbeleid binnen uw organisatie.

Van Hoecke NV

Binnen de overkoepelende CSR-visie en strategie werkte Van Hoecke een duurzaam ICT beleid uit.  Door de genomen acties en toekomstplannen streven ze naar minder afval en dragen ze via schenking van ICT-materiaal een steentje bij aan de maatschappij. 

Ze werkten het voorbije jaar hard aan de verdere uitrol van een beleid dat de levensduurverlenging van hun ICT toestellen centraal zet. Dit deden ze aan de hand van verschillende circulaire strategieën. Nieuwe computers worden standaard 4 jaar gebruikt en nadien doorgegeven aan minder “intensieve” gebruikers binnen het bedrijf. In het magazijn wordt er zelfs een autobatterij aan de laptop gekoppeld. Zo kan men de laptop of desktop meer dan 5 levensjaren gebruiken. Herstel van hardware (bv batterijen en schermen) wordt altijd verkozen boven aankoop van een nieuw toestel.

Een nieuwe gsm wordt enkel vervangen bij het eindigen van de beveiligingsupdates. Indien de GSM ouder is dan 3jaar en na klachten, wordt de batterij gecontroleerd en wordt het toestel via de leverancier ingediend voor recyclage/hergebruik. Indien toestellen niet meer voldoen aan hun wensen, dan wordt bruikbaar materiaal geschonken aan initiatieven zoals Blijdorp (een zorgbedrijf met sociaal karakter) of aan een scholengemeenschap uit de buurt. 

Maar ook aan het printbeleid werd er gewerkt. Er zijn geen individuele printers meer maar centrale hubs voor meerdere afdelingen. Alle printerinstellingen worden ingesteld om minder papier en inkt te gaan verbruiken. Als toestellen echt afgedankt worden, zorgen ze voor collectie en correcte recyclage van e-waste. Volgend jaar werkt men verder aan de verduurzaming van hun ICT aankoopbeleid!

De Jury

De jury:

  • Melody Van den Acker: Projectmanager van ProCirc voor circulaire aankopen bij Vlaanderen Circulair. Ze is gespecialiseerd in ecotoxicologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor duurzame ontwikkeling.

 

  • Luc Blyaert: Digitaal- en communicatiespecialist. Hij heeft ervaring in journalistiek op het gebied van ICT, als hoofdredacteur van de tijdschriften Telecoms Europe, Wave en Data News.

 

  • Jonathan Mathyssen: Beleidsmedewerker bij Oxfam België/Belgique. Hij is gespecialiseerd in handelsbeleid en fairtradecertificering.

Deze Awards zijn een initiatief van:

  • Share :