Helpen certificaten de ICT-sector verduurzamen?

Kim Claes | aankoop, Algemeen, Consumptie, Oplossingen | , , ,

De ICT-sector kampt met heel wat uitdagingen op vlak van duurzaamheid. Want de productie van smartphones, computers en laptops heeft een erg grote impact op mens en milieu. In theorie zouden standaarden, certificaten en monitoringsystemen ICT-aankopers kunnen helpen om duurzamere keuzes te maken. In de praktijk blijkt dit niet zo eenduidig te zijn.  Is er dan geen aanbod van certificaten voor ICT? Zijn ze betrouwbaar en bruikbaar?

Read more “Helpen certificaten de ICT-sector verduurzamen?”

Flemish buyers go for fair and circular ICT!

Kim Claes | aankoop, Algemeen, Consumptie, Oplossingen

On 9 December, the ‘Conference on Fair & Circular ICT’ took place in Ghent, organised by Fair ICT Flanders in collaboration with Make ICT Fair.  It was the first conference in Flanders to be entirely dedicated to the theme: “How can you, as an ICT buyer, do your bit towards a more sustainable world? With 110 participants, the conference shows that the theme is very much alive among buyers, sustainability employees and ICT professionals from public institutions and private companies.

Read more “Flemish buyers go for fair and circular ICT!”

Vlaamse aankopers gaan voor faire en circulaire ICT

Kim Claes | Algemeen, Consumptie, Oplossingen

Op 9 december ging in Gent de ‘Conference on Fair & Circular ICT’ door, georganiseerd door Fair ICT Flanders.  Het was de eerste conferentie in Vlaanderen volledig gewijd was aan het thema: “Hoe kan je als ICT-aankoper je steen bijdragen aan een duurzamere wereld?” 110 deelnemers tekenden present. Het toont dat het thema leeft bij aankopers, duurzaamheidsmedewerkers en ICT’ers van publieke instellingen en private bedrijven.

De kracht van verantwoorde aankoop

De productie van laptops, smartphones, servers… gaat gepaard met vele mensenrechtenschendingen en heeft een enorme ecologische impact.  De organisatoren willen met deze conferentie concrete handvaten aanleveren aan grote aankopers van ICT hardware uit de publieke én private sector in Vlaanderen. Zij kunnen via hun aankoopbeleid druk zetten op de ICT bedrijven en bijdragen aan het verbeteren van de lokale werk –en leefomstandigheden binnen de ICT toeleveringsketen. Na speeches van Gentse schepen Sofie Bracke en Logistiek beheerder van de UGent Jeroen Vanden Berghe, opende Kim Claes, coördinator van Fair ICT Flanders  de dag:  

‘Er is een heel groot potentieel. Aankopers in Vlaanderen zijn zich nog te weinig bewust van de kracht die ze hebben. Via hun koopkracht kunnen ze ijveren voor de bescherming van milieu –en mensenrechten. Het is daarom goed om te kijken wat hierrond gebeurt in andere Europese landen en de krachten te bundelen hier in Vlaanderen.” 

Alain Linard, Diensthoofd bedrijfsvoering Digipolis Gent gaf aan:

We willen het belastinggeld van mensen op een verantwoorde manier gebruiken. We willen via onze aankoop niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen en aldus onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Nood aan verandering

Dat er dringend verandering nodig is, toonde de Vietnamese Ha Kim Thi Thu, die stilstond bij de ernstige schendingen van de arbeidsrechten in Vietnam binnen de fabrieken van leveranciers van  oa. Samsung, Panasonic en Intel. De andere sprekers bespraken de mogelijke oplossingen voor de genoemde problemen, gaande van arbeiders gestuurde monitoring van de keten, certificeringslabels voor ICT tot een eigen traceringssysteem (van Fairphone).  In de paneldiscussie gingen de sprekers met elkaar in discussie en  werd duidelijk dat de uitdagingen in de ICT-keten meer nodig hebben dan de standaard sociale audits die nu gebeuren. Peter Pawlicki, Director of Outreach and Education, van de NGO Electronics Watch, verwoordde het alvast krachtig: 

“We hebben bewijzen dat werknemers soms getraind worden in wat ze moeten zeggen tegen auditors. Dit zijn de zogenaamde ‘arbeiderstrainingen’. Een audit geeft een verkeerd beeld van de dagelijkse realiteit in de fabriek.”

In de namiddag presenteerden koplopers uit de EU en Vlaanderen hun goede voorbeelden en konden de deelnemers in dialoog gaan met de aanwezige experten.  Fair ICT Flanders zal 3 jaar lang ondersteuning aanbieden aan organisaties die werk willen maken van een meer fair en circulair ICT aankoopbeleid.

Het programma is nog steeds te vinden via deze link.

A full house, listening to the speakers during the panel discussion.
Paneldiscussie over de relevantie van certificeringsmechanismen en monitoringssystemen van de ICT-leveringsketen.
Panel discussion with 6 specialists at the table.
One of the parallel discussion tables in which the participants could talk to the speakers and experts.

Make ICT Fair Ontbijt in het Europees Parlement

Kim Claes | Algemeen, Assemblage, Consumptie, Oplossingen, Transparantie | , ,

Op 1 oktober in de ochtend, hield het Make ICT Fair consortium een ontbijt-evenement in het Europees Parlement in Brussel, bijgewoond door ongeveer 30 deelnemers.

Het evenement werd voorgezeten door het Oostenrijkse EU-Parlementslid Monika Vana van de Fractie European Greens/EFA  en het Zweedse EU-Parlementslid Abir Al-Sahlani van Renew Europe. Het ontbijt werd georganiseerd om de aandacht te vestigen op problemen rond duurzaamheid en schendingen van de mensenrechten in de toeleveringsketen van ICT-producten. Daarnaast werd besproken welke rol Europarlementsleden kunnen spelen in het bevorderen van EU-beleid inzake mensenrechten, de Europese ontwikkelingsbanken en overheidsopdrachten.

EU-Parlementslid Abir Al-Sahlani zei: “Onze samenleving heeft veel baat gehad bij de globalisering. Maar het is belangrijk om te sensibiliseren over de risico’s voor mensenrechtenschendingen, die verbonden zijn aan de productie van een aantal van de populairste producten waarvan velen van ons gebruik maken – zoals smartphones. Mensen mogen nooit in gevaar komen als ze hun werk doen”.

Het ontbijt begon met een videogetuigenis van Pak Kin Wan, een medewerker van het Labour Education and Service Network in Hongkong, gericht aan leden van het Europees Parlement. Daarna was er een toespraak van Anna Shahnazaryan, die werkzaam is bij het Armeense Milieufront in Armenië en geconfronteerd wordt met mensenrechtenschendingen verbonden aan een gepland mijnbouwproject in haar land. Sprekers van SETEM, Bankwatch en Südwind gaven vervolgens lezingen over de prioritaire EU actiegebieden: 1) bedrijven en mensenrechten, 2) De rol van Europese ontwikkelingsbanken en 3) overheidsopdrachten.

“De situatie van de werknemers in de ICT-leveringsketens vraagt onze onmiddellijke aandacht”, aldus Monika Vana, EU-parlementslid. “Mensenrechten en arbeidsrechten worden dagelijks geschonden, naast de ernstige negatieve gevolgen voor het milieu in veel landen. Wij, als politici, hebben de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om efficiënt te handelen. Wij kunnen er mede voor zorgen dat er een wettelijk kader is dat bedrijven en financiële instellingen begeleidt bij het uitvoeren van een due diligence-onderzoek naar de mensenrechten, voordat zakelijke of financiële beslissingen worden genomen.  Wij kunnen er ook voor zorgen dat het Europees Parlement hetzelfde toezicht uitoefent op zijn eigen ICT-aanbestedingen.”

De organisaties die deel uitmaken van het Make ICT Fair consortium, waaronder CATAPA, hebben de EU-parlementsleden een lijst met uitgebreide case-studies overhandigd, evenals een informatiedocument met een overzicht van de belangrijkste acties die de EU-parlementsleden kunnen ondernemen om te zorgen voor de uitvoering van een eerlijk en duurzaam EU-beleid op de geïdentificeerde prioritaire gebieden.

Deelnemers konden foto’s en beelden uploaden met behulp van de hashtag #MakeICTFair en #fairelectronics op sociale media. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het Fair Trade Advocacy Office, Sergi Corbalán, op corbalan@fairtrade-advocacy.org.

Opmerkingen

Make ICT Fair is een Europees project dat tot doel heeft het leven van werknemers en gemeenschappen die geconfronteerd worden met de negatieve effecten van de productie van ICT-apparaten zoals smartphones en laptops, te verbeteren. We richten ons op EU-burgers, openbare aanbesteders, ontwikkelingsbanken, besluitvormers en bedrijven om hun inkooppraktijken te verbeteren en het beleid op elkaar af te stemmen. De partners zijn: SETEM Catalunya, CATAPA, ICLEI, de Universiteit van Edinburgh, Le Monde Diplomatique, People & Planet, CEE Bankwatch, Swedwatch, Electronics Watch, Towards Sustainability Association en Südwind.

CATAPA is partner van Make ICT Fair en Fair ICT Flanders. Fair ICT Flanders werkt nauw samen met het Make ICT Fair consortium, om kennis te delen en verder werk te maken van een fair en circulair aankoopbeleid in Vlaanderen.