Pilootorganisaties van CATAPA zetten zich in voor eerlijke ICT

Jacoba Dejaegher | aankoop, Oplossingen, Transparantie | , , ,

De twee Gentse pilootorganisaties van het project ‘Fair ICT Flanders’, de Universiteit van Gent en District09 sluiten zich beiden aan bij Electronics Watch, een internationale organisatie die ijvert voor betere arbeidsomstandigheden in het productieproces van elektronica.

Het project ‘Fair ICT Flanders’ getrokken door CATAPA ijvert voor een duurzaam aankoop-en verwerkingsbeleid van ICT hardware in Vlaanderen en ondersteunt daarbij onder andere de Universiteit van Gent en District09, de ICT-partner van Stad Gent. Zij zijn respectievelijk de eerste universiteit en stad in Vlaanderen die gaan samenwerken met de ngo die opkomt voor de rechten van de arbeiders in de ICT-sector.

Via het systeem ‘worken-driven monitoring’ spoort Electronics Watch problemen op die de rechten van arbeiders tijdens het productieproces in het gedrang brengen. Zo kan de organisatie oplossingen aanreiken om de werkomstandigheden van arbeiders zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast brengt de onafhankelijke organisatie inkopers van ICT-materiaal samen en begeleidt hen in hun zoektocht naar eerlijke elektronica.

Vaak is er een gebrek aan transparantie in het productieproces van ICT-materiaal. Zo wordt veel ICT-materiaal op een oneerlijke manier geproduceerd, dat wil zeggen dat arbeiders in die sector overuren tegen lage lonen moeten presteren in een ongezonde werkomgeving. Uit rapporten blijkt zelf sprake te zijn van moderne vormen van slavernij, ook wel bekend als ‘forced labour’. Daarnaast worden werknemers in elektronicafabrieken onbewust blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen zonder bescherming. Werknemers kunnen bijgevolg geen beroep doen op vakbonden omdat die vaak (informeel) verboden zijn.

Om die redenen willen de twee pilootorganisaties, die al langer werk maken van een duurzaam aankoopbeleid, meer in dialoog treden met hun leveranciers om te weten waar hun aangekochte producten vandaan komen en onder welke omstandigheden die geproduceerd werden.

De organisaties gaan dus niet enkel voor een duurzaam aankoopbeleid dat stopt bij het toepassen van circulaire strategieën of het gebruik van labels, maar ijveren ook voor menswaardige omstandigheden tijdens het productieproces van elektronica in de ICT industrie.

Levensduurverlenging als dé circulaire ICT aankoopstrategie

admin | aankoop

Op 4 juni sloten we het Fair ICT Flanders-leertraject af met de vierde workshop ‘Circulaire aankoopstrategieën en levensduurverlenging van ICT’. Aangezien de coronamaatregelen nog steeds van kracht waren, ging deze workshop online door en werd ze opgesplitst in twee delen. In deel 1 bepaalden de deelnemers de doelstellingen en circulaire aankoopstrategieën, om vervolgens in deel 2 op zoek te gaan naar  concrete manieren om de levensduur van ICT-toestellen te verlengen via een gericht aankoopbeleid. 

Het belang van levensduurverlenging

De deelnemers vertrokken vanuit een doelstellingenkaart en bepaalden hierbinnen hun prioriteiten. Fair ICT Flanders begeleidde  hen door een aantal actiedomeinen aan te halen waarin ze als organisatie te werk kunnen gaan om circulaire ICT-aankopen te realiseren. Het meest impactvolle actiedomein is de levensduurverlenging van de ICT-toestellen, door bijvoorbeeld herstelbaarheid of beschikbaarheid van reserveonderdelen te eisen. Dit komt omdat de grootste (CO2-)impact in de productiefase van een ICT-toestel ligt en slechts in mindere mate in de consumptiefase. Aankopers focussen dus best in hun aankoopbeleid op de productiefase en zetten in op levensduurverlenging, wat steeds te verkiezen is boven het aankopen van nieuwe, energiezuinige toestellen. Mieke Pieters, de facilitator van de workshop, gaf ook aan dat je rekening moet houden met de duurzaamheid van ICT-aankopen op drie niveaus: het product, de leverancier en de toeleveringsketen.

Van strategie tot concrete acties

Op basis van de adviezen kozen de deelnemers voornamelijk voor doelstellingen rond ‘levensduurverlenging’ en beslisten deze als belangrijkste strategie te hanteren. Eens deze strategie bepaald was, werd ze door de groep vertaald in concrete aspecten om te integreren in een bestek. Dit deden ze door concrete aankoopacties aan te brengen en ze te situeren in de levenscyclus van een product. De deelnemers stelden voor om onder andere in te zetten op de verlenging van de garantieperiode, de beschikbaarheid van een handleiding en reserveonderdelen, en de repareerbaarheid en upgradebaarheid van toestellen door het bijvoorbeeld mogelijk te maken om extra geheugen toe te voegen of te vervangen. Aan de hand van deze voorstellen kwamen ze tot een eerste aanzet voor een strategische ‘circulaire’ kaart, die aankopers kunnen gebruiken bij de aankoop van ICT. 

We sloten dit tweeluik af met de conclusie dat de groep vooral eisen wil stellen aan de markt rond het ontwerp, het gebruik en het einde van het gebruik van ICT-toestellen om zo de levensduur ervan te verlengen.

Helpen certificaten de ICT-sector verduurzamen?

Kim Claes | aankoop, Algemeen, Consumptie, Oplossingen | , , ,

De ICT-sector kampt met heel wat uitdagingen op vlak van duurzaamheid. Want de productie van smartphones, computers en laptops heeft een erg grote impact op mens en milieu. In theorie zouden standaarden, certificaten en monitoringsystemen ICT-aankopers kunnen helpen om duurzamere keuzes te maken. In de praktijk blijkt dit niet zo eenduidig te zijn.  Is er dan geen aanbod van certificaten voor ICT? Zijn ze betrouwbaar en bruikbaar?

Read more “Helpen certificaten de ICT-sector verduurzamen?”

De complexe weg naar duurzame ICT aankoop…

Kim Claes | aankoop, Algemeen, Oplossingen

Op 11 februari tekenden 25 deelnemers, van 17 verschillende organisaties, present voor de 2e workshop van het Fair ICT Flanders-leertraject. Deze workshop ‘Duurzaan aankopen van ICT hardware’,  ging dieper in op de mogelijkheden binnen een aankoopproces om werk te maken van Faire & circulair ICT. De workshop werd georganiseerd in samenwerking met HIVA KULeuven. Het bleek een uitdagende maar boeiende zoektocht.

Read more “De complexe weg naar duurzame ICT aankoop…”

Flemish buyers go for fair and circular ICT!

Kim Claes | aankoop, Algemeen, Consumptie, Oplossingen

On 9 December, the ‘Conference on Fair & Circular ICT’ took place in Ghent, organised by Fair ICT Flanders in collaboration with Make ICT Fair.  It was the first conference in Flanders to be entirely dedicated to the theme: “How can you, as an ICT buyer, do your bit towards a more sustainable world? With 110 participants, the conference shows that the theme is very much alive among buyers, sustainability employees and ICT professionals from public institutions and private companies.

Read more “Flemish buyers go for fair and circular ICT!”