admin | aankoop

Op 4 juni sloten we het Fair ICT Flanders-leertraject af met de vierde workshop ‘Circulaire aankoopstrategieën en levensduurverlenging van ICT’. Aangezien de coronamaatregelen nog steeds van kracht waren, ging deze workshop online door en werd ze opgesplitst in twee delen. In deel 1 bepaalden de deelnemers de doelstellingen en circulaire aankoopstrategieën, om vervolgens in deel 2 op zoek te gaan naar  concrete manieren om de levensduur van ICT-toestellen te verlengen via een gericht aankoopbeleid. 

Het belang van levensduurverlenging

De deelnemers vertrokken vanuit een doelstellingenkaart en bepaalden hierbinnen hun prioriteiten. Fair ICT Flanders begeleidde  hen door een aantal actiedomeinen aan te halen waarin ze als organisatie te werk kunnen gaan om circulaire ICT-aankopen te realiseren. Het meest impactvolle actiedomein is de levensduurverlenging van de ICT-toestellen, door bijvoorbeeld herstelbaarheid of beschikbaarheid van reserveonderdelen te eisen. Dit komt omdat de grootste (CO2-)impact in de productiefase van een ICT-toestel ligt en slechts in mindere mate in de consumptiefase. Aankopers focussen dus best in hun aankoopbeleid op de productiefase en zetten in op levensduurverlenging, wat steeds te verkiezen is boven het aankopen van nieuwe, energiezuinige toestellen. Mieke Pieters, de facilitator van de workshop, gaf ook aan dat je rekening moet houden met de duurzaamheid van ICT-aankopen op drie niveaus: het product, de leverancier en de toeleveringsketen.

Van strategie tot concrete acties

Op basis van de adviezen kozen de deelnemers voornamelijk voor doelstellingen rond ‘levensduurverlenging’ en beslisten deze als belangrijkste strategie te hanteren. Eens deze strategie bepaald was, werd ze door de groep vertaald in concrete aspecten om te integreren in een bestek. Dit deden ze door concrete aankoopacties aan te brengen en ze te situeren in de levenscyclus van een product. De deelnemers stelden voor om onder andere in te zetten op de verlenging van de garantieperiode, de beschikbaarheid van een handleiding en reserveonderdelen, en de repareerbaarheid en upgradebaarheid van toestellen door het bijvoorbeeld mogelijk te maken om extra geheugen toe te voegen of te vervangen. Aan de hand van deze voorstellen kwamen ze tot een eerste aanzet voor een strategische ‘circulaire’ kaart, die aankopers kunnen gebruiken bij de aankoop van ICT. 

We sloten dit tweeluik af met de conclusie dat de groep vooral eisen wil stellen aan de markt rond het ontwerp, het gebruik en het einde van het gebruik van ICT-toestellen om zo de levensduur ervan te verlengen.