Kim Claes | aankoop | , ,

We zijn op zoek naar private bedrijven in Vlaanderen die koploper rond faire of circulaire ICT willen worden!

Wordt uw bedrijf een pilootorganisatie?

Fair ICT Flanders

Het project ‘Fair ICT Flanders beoogt een verduurzaming van het aankoop- en verwerkingsbeleid van ICT hardware in Vlaanderen. Als grote consumenten van ICT hardware kunnen private bedrijven een belangrijke invloed uitoefenen om de productieketens van ICT hardware op een structurele wijze te verduurzamen.

Waarom?

Het produceren van ICT-producten zoals smartphones, computers en laptops heeft een erg grote impact op mens en milieu. De ontginning van metalen en mineralen nodig voor deze producten gaat vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en ecologische destructie. De assemblage van laptops en smartphones gebeurt in lageloonfabrieken waar arbeidsrechten niet gerespecteerd worden. De gebruikduur is zeer kort en het ontwerp van ICT is niet gericht op hergebruik van de onderdelen, waardoor er een gigantische e-waste afvalberg ontstaat.

Als bedrijf pilootorganisatie worden?

Wil uw bedrijf bewuster omgaan met de ICT-aankopen en het gebruik van ICT hardware? Word dan pilootorganisatie! Men engageert zich om als pilootorganisatie concrete stappen te ondernemen naar een duurzaam aankoop- en verwerkingsbeleid van ICT hardware. Zich baserende op de aanbevelingen die geformuleerd worden vanuit Fair ICT Flanders.

Wat biedt Fair ICT Flanders aan?

  • Gratis individuele begeleiding op maat van uw bedrijf (tot december 2021) om uw aankoop- en gebruiksbeleid van ICT hardware te verduurzamen. Dit gebeurt aan de hand van een breder plan van aanpak, waarbij praktische tools en expertise beschikbaar gesteld worden. Coachingsgesprekken begeleiden uw bedrijf in de te nemen stappen.
  • Als pilootorganisatie wordt uw bedrijf deel van een breder lerend netwerk waar men samen met andere organisaties goede voorbeelden en geleerde lessen kan delen.
  • Fair ICT Flanders geeft publiciteit voor uw bedrijf rond de initiatieven die u neemt inzake faire of circulaire ICT.

Wat verwachten we van een pilootorganisatie?

  • Uw bedrijf engageert zich om minstens 1 aankoopbestek bij aankoop van ICT hardware te ‘verduurzamen’ en/of een beleid uitwerken rond levensduurverlenging van aangekochte ICT-producten.
  • Uw bedrijf engageert zich om de geleerde lessen en kennis te delen via de website fairictflanders.be en andere relevante kanalen.

Interesse en/of vragen?

Neem dan snel contact op vóór 15 september 2020 met Kim Claes
via kim.claes@catapa.be.